Arita Alickaj
Arita Alickaj
1 2 3 4 5 6
Image description 01
Image description 02
Image description 03
Image description 04
Image description 05
Image description 06
I denne caseoppgaven valgte jeg modulen produksjon og produkt. Jeg ønsket å utforske prosessen fra ide til produkt, hvordan en kolleksjon blir til, og hvordan en produksjonsprosess fungerer. Det var derfor naturlig for meg å velge tilnærmingsmetoden kolleksjonsplan. Ved å velge denne tilnærmingsmetoden, ønsket jeg å oppnå kunnskap og forståelse av en designprosess, og hvordan en kolleksjon blir til.

Ved hjelp av tilnærmingsmetoden Konseptutvikling, ønsket jeg å utforske hvordan det ville vært å starte en merkevare, ettersom dette er noe jeg har tenkt mye på. Jeg ønsket å komme opp med et konsept, slik at jeg kunne teste ut hvordan dette fungerer i praksis. Kort fortalt, håpet jeg på å erfare hvordan ting fungerer fra en ide til en merkevare.

Ettersom jeg ønsket å utforske konseptutvikling, så jeg det naturlig å inkludere tilnærmingsmetodene Visuell Identitet og Lookbook. Ved hjelp av Visuell identitet kunne jeg ta konseptutviklingen et steg videre, ved å visualisere konseptet mitt, som kunne resultere i en fiktiv merkevare. Ved å inkludere lookbook, kunne jeg ta det enda et steg videre, ved å tydeliggjøre merkevarens personlighet og identitet.