Avgang
2020
Trykk for elevoversikt under hver utdanning.
Motedesign

Motebransjen står ovenfor en revolusjon hvor ny vitenskap og teknologi vil legge grunnlag for en mer bærekraftige løsninger. Som designer i dag må du kunne omstille deg til dagens krav om etisk og bærekraftig produksjon. Ved å bruke 3D-verktøyet CLO 3D som en aktiv del av prosessen for å redusere tidsbruk, transport og avfall ved produksjon og konstruksjon av vareprøver er du med på denne endringen.

SoFI tilbyr med dette en fremtidsrettet spesialisering og utdanner mer attraktive designere til en bransje i stadig endring. Dessuten gir det større rom for kreativ utforsking med stoffer, teksturer, passform og mønster uten å måtte bruke tid, penger og belaste miljøet med transport av unødvendige mengder tekstiler. Det er viktigere enn noen gang å kunne følge med på den teknologiske utviklingen, og verden trenger flere praktiske problemløsere med spisskompetanse!

Avgang 2020 Avgang 2020 Avgang 2020
Avgang 2020 Avgang 2020 Avgang 2020 Avgang 2020
Interiør og Retail Design

Vi mennesker påvirkes av rommet rundt oss. Farge, form, og komposisjon er med på å skape opplevelser som får noe frem i oss, og skaper et rom for trivsel. Ved å identifisere trender i samfunnet er du med på å skape gode interiørkonsepter for både næringsdrivende og private kunder.

En viktig del av yrket er å mestre digitale verktøy. Det digitale verktøyet ArchiCad som er brukt av arkitekter og designere gir deg total kontroll over design prosessen. ArchiCad er en programvare hvor du tegner i 2D (plantegning) samtidig som det bygges i 3D (perspektiv).

Med digitalisering og stadig større fokus på bærekraft trengs det mennesker som kan forholde seg til både den kreative delen av bransjen, og den mer forretningsbaserte delen av bransjen.

Avgang 2020 Avgang 2020
Avgang 2020 Avgang 2020 Avgang 2020