Malin Bjerke Høyland
Malin Bjerke Høyland
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Image description 01
Image description 02
Image description 03
Image description 04
Image description 07
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Eveniet est quidem vitae corrupti minima quaerat, ipsa facilis! Corrupti illo, rerum veritatis cupiditate nulla dolorum in enim iste doloremque neque earum.
Image description 09
Image description 10
Jeg har dette skoleåret hatt mest utbytte og glede av å jobbe med oppgaver rettet mot interiørarkitektur, og å tegne og modellere i Archicad. Jeg liker å jobbe med planløsning, romfølelse og fargedesign, og har for hver oppgave gjennom året forsøkt å tenke utenfor boksen og skape noe som skiller seg ut.

Fordypningsoppgave
I min fordypningsoppgave har jeg valgt å designe et fellesområde for Gunerius kjøpesenter med bl.a. pop-up-kjøkken, spiseområde, te-lounge og et avkoblingsrom. Jeg har brukt senterets beliggenhet og nærmiljø samt PEJs analyse av 8 megatrender som utgangspunkt for å utarbeide et konsept som skal fremheve et fargerikt og inkluderende fellesskap, med fokus på tid til oss selv og hverandre. Interiør og farger med referanser fra land og kulturer verden over.

Fordypningsoppgave