Marlene Solberg
Marlene Solberg
1 2 3
Image description 01
Image description 02
Image description 03
Dette året har jeg gått på studiet Retail Design. Kreativitet og estetikk har alltid vært noe jeg har interessert meg for. Å skape en opplevelse i form av noe vakkert å se på, skulle vise seg å være mer givende for meg, enn jeg trodde. Jeg hadde ikke så mye erfaring med dette fra før, men visste at jeg ønsket å utvikle meg i retningen av kreativitet.

Året på Retail Design har vært utrolig givende. Å lære om selve teorien bak design og arkitektur vi omgir oss av er utrolig inspirerende. Også mestring av design-programmer I form av visualisering i Archicad, samt redigering og presentasjon i Photoshop og InDesign.

I studieløpet fikk vi muligheten til samarbeide med Steen & Strøm Department Store, noe som virkelig var en givende mulighet, en introduksjon av arbeidslivet på en bekvem måte. En av de styrkene jeg har tilskaffet i løpet av året er forståelsen av helheten til et prosjekt. Det kreves innhenting av informasjon og kreativ tenking før man kan sette en plan i livet. Dette er absolutt en krevende, men morsom prosess.

Hele fagfelte Retail Design falt meg I smak og jeg er inspirert til å utvikle ferdighetene mine innen digitale verktøy og produksjon av materiale relatert til praktisk design for butikkkonsepter og visual merchandising.

Instagram Mail