Solveig Høviskeland
Solveig Høviskeland
1 2 3 4
Image description 01
Image description 02
Image description 03
Image description 04
Kreativiteten og skaperlysten til Solveig begynt for mange år siden og har ikke sluppet taket. Alt fra tegning, innredning og å lage noe helt nytt har vært en stor interesse for hun. Innen interiør er det å kombinere gammelt og nytt noe Solveig synes er utrolig spennende å utforske. Ellers får hun mye inspirasjon fra dyrelivet og naturen, da spesielt havet.

Fordypningsoppgave
I fordypningsoppgaven har hun innredet en leilighet som retter seg mot mannlige fotografer i alderen 25-35 år. Leiligheten har en balansert kombinasjon mellom moderne og industriell stil som både får frem den kreative og profesjonelle siden til målgruppen.

Fordypningsoppgave