Svetlana Baldersheim
Svetlana Baldersheim
1 2 3 4 5 6
Image description 01
Image description 02
Image description 03
Image description 04
Image description 05
Image description 06
Jeg har utdannelse innen tekstilproduksjon og har tidligere jobbet innen salg, kontroll og lo- gistikk i produksjon. Jeg har alltid vært opptatt av det visuelle i butikker som jeg har handlet i eller passert på gaten. Det er dette som har inspirert meg til å ta dette Retail Design studiet, og derfor har jeg også satset 100 % slik at jeg kan oppnå å få drømmejobben.

Dette året har vært utrolig intensivt og veldig lærerikt. Vi har kommet godt inn i bruk av pro- gramvare som Archicad og InDesign, samt fag som materiallære og målgruppeanalyse. Spesi- elt spennende har det vært å lære om fargenes egenskaper, kreative teknikker, komposisjon, styling og ‘visual merchandising’.

I min praksisperiode på Jernia lærte jeg mye om kundebehov, vareplassering og spesifikk kun- debehandling. Jeg laget blant annet en kampanje og en utstilling tilrettelagt Jernia konseptet.

I min fordypningsoppgaver, deltok jeg i ett prosjekt i forbindelse med 225-årskampanjen på Steen & Strøm, hvor jeg ble tildelt en av 13 vindusutstillinger. I prosjektet var jeg ansvarlige for kreativ utvikling, skisser, budsjett, innkjøp, produksjon og montering.

Jeg ser nå veldig frem til å begynne å jobbe som selger og å få ansvar som visual merchandiser.

FordypningsoppgaveEmail